Zobrazují se příspěvky se štítkemul. Pražská. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemul. Pražská. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 23. února 2017

pátek 1. července 2016

Plzeň, ul. Pražská vodárenská věž

Obrazy, Plzeň v obrazech,napsaná historie.
(Akryl, plátno 40,5 x 50,8           Téměř na východním konci ulice Pražská , v řadové zástavbě domů východního ohybu bloku, je dochována čtyřpatrová hranolová vodárenská věž s dodatečnou nástavbu posledního pátého patra, završená lomenou stanovou střechou s makovicí a korouhví. Hranolové tělo stavby je do výše čtvrtého patra zděno z lomového kamene, s ojedinělými cihelnými vysprávkami. Nad portálem je osazena klasicistní kovová pamětní deska (narození profesora Josefa Škody), výše pozdně gotické obdélné okénko se zkosenou vnitřní hranou. Nejstarší zpráva o vodárenské věží pochází z roku 1532. Zbudoval ji "Jindřich, růrař ze Starého města pražského" a vedle funkce městské vodárny plnila i funkci obrannou, zesilovala Městské opevně při bývalé Pražské bráně. Pozdně gotická stavba byla přestavěna a zvýšena po roce 1822, funkci vodárny zastávala až do roku 1913, kdy byly provedeny rovněž dílčí úpravy, zejména v interiéru (suterén, schodiště, dvorek). Průčelní portál pochází ze zbořeného domu čp. 197 v Prešovské ulici. Kulturní památka.
k