úterý 26. července 2016

sobota 16. července 2016

pátek 1. července 2016

Plzeň, ul. Pražská vodárenská věž

Obrazy, Plzeň v obrazech,napsaná historie.
(Akryl, plátno 40,5 x 50,8           Téměř na východním konci ulice Pražská , v řadové zástavbě domů východního ohybu bloku, je dochována čtyřpatrová hranolová vodárenská věž s dodatečnou nástavbu posledního pátého patra, završená lomenou stanovou střechou s makovicí a korouhví. Hranolové tělo stavby je do výše čtvrtého patra zděno z lomového kamene, s ojedinělými cihelnými vysprávkami. Nad portálem je osazena klasicistní kovová pamětní deska (narození profesora Josefa Škody), výše pozdně gotické obdélné okénko se zkosenou vnitřní hranou. Nejstarší zpráva o vodárenské věží pochází z roku 1532. Zbudoval ji "Jindřich, růrař ze Starého města pražského" a vedle funkce městské vodárny plnila i funkci obrannou, zesilovala Městské opevně při bývalé Pražské bráně. Pozdně gotická stavba byla přestavěna a zvýšena po roce 1822, funkci vodárny zastávala až do roku 1913, kdy byly provedeny rovněž dílčí úpravy, zejména v interiéru (suterén, schodiště, dvorek). Průčelní portál pochází ze zbořeného domu čp. 197 v Prešovské ulici. Kulturní památka.
k