pátek 30. prosince 2016

neděle 18. prosince 2016

pondělí 12. prosince 2016

Zvířátka

Obrazy, Plzeň v obrazech,napsaná historie.
Akryl plátno 28,5 X 38

Akryl plátno 30 X 30

sobota 3. prosince 2016

čtvrtek 1. prosince 2016

pondělí 7. listopadu 2016

sobota 5. listopadu 2016

středa 12. října 2016

úterý 11. října 2016

úterý 4. října 2016

pondělí 19. září 2016

neděle 18. září 2016

středa 14. září 2016

pondělí 12. září 2016

úterý 26. července 2016

sobota 16. července 2016

pátek 1. července 2016

Plzeň, ul. Pražská vodárenská věž

Obrazy, Plzeň v obrazech,napsaná historie.
(Akryl, plátno 40,5 x 50,8           Téměř na východním konci ulice Pražská , v řadové zástavbě domů východního ohybu bloku, je dochována čtyřpatrová hranolová vodárenská věž s dodatečnou nástavbu posledního pátého patra, završená lomenou stanovou střechou s makovicí a korouhví. Hranolové tělo stavby je do výše čtvrtého patra zděno z lomového kamene, s ojedinělými cihelnými vysprávkami. Nad portálem je osazena klasicistní kovová pamětní deska (narození profesora Josefa Škody), výše pozdně gotické obdélné okénko se zkosenou vnitřní hranou. Nejstarší zpráva o vodárenské věží pochází z roku 1532. Zbudoval ji "Jindřich, růrař ze Starého města pražského" a vedle funkce městské vodárny plnila i funkci obrannou, zesilovala Městské opevně při bývalé Pražské bráně. Pozdně gotická stavba byla přestavěna a zvýšena po roce 1822, funkci vodárny zastávala až do roku 1913, kdy byly provedeny rovněž dílčí úpravy, zejména v interiéru (suterén, schodiště, dvorek). Průčelní portál pochází ze zbořeného domu čp. 197 v Prešovské ulici. Kulturní památka.
k

úterý 21. června 2016

čtvrtek 16. června 2016

pátek 18. března 2016